04-12-2009 Alarm doormelden via internetverbinding
NCP Certificatie B.V. heeft besloten dat leveranciers van voor PIN over IP gecertificeerde netwerken met ingang van 15 januari 2008 een aanvraag voor gelijkwaardigheid kunnen indienen voor Alarm overs IP's. Met behulp van deze gelijkwaardigheidsverklaring kunnen zij aantonen aan de NCP-erkende bedrijven dat de door hen geleverde verbinding gelijkwaardig is aan AL1 en AL2. Deze "gelijkwaardigheid" is alleen van toepassing op systemen die geleverd zijn onder NCP-Certificaat of opleveringsbewijs. 3

Door het Nederlands Normaisatie Instituut (NEN) zijn diverse publicaties gedaan als zou deze gelijkwaardigheid onterecht zijn verleend. Hierbij wordt gerefereerd aan de vigerende EN-normen. NCP verklaart niet dat het product aan die bewuste normen voldoet. Deze zijn daar helemaal niet voor gemaakt. De voor PIN over IP gecertifceerde netwerken zij op de meest elementaire zaken als gelijkwaardig beoordeeld door NCP.

Het gaat hier om netwerken met een Quality of Service in zowel de upstream als de downstreamrichting, die aan de bestaande regelgeving en prestatie-eisen voor AL1 en AL2 voldoen. Hiermee hoopt NCP Certificatie binnen een aantal weken een eerste lijst van leveranciers van AL1 en AL2 gelijkwaardige systemen te kunnen presenteren.

In de afgelopen weken heeft NCP Certificatie zich met verschillende marktpartijen gebogen over de mogelijkheden om voor AL1 en AL2 een gelijkwaardige oplossing te bieden voor alarmdoormelding op basis van IP technologie. Deze oplossing is geformuleerd in het onderstaande NCP document D2008 1.1 Alarm over IP.

Op dit moment is Infopact Network Solutions als eerste aanbieder geregistreerd bij NCP Certificatie.

De volledige tekst van de circulaire kunt u hieronder terugvinden. Daarin vindt u tevens informatie hoe u hier als leverancier van netwerken of als installateur uw voordeel mee kunt doen.