31-10-2009 Nieuwe NEN2535 norm voor brandmeldinstallaties
De normen NEN 2535 en NEN 2575 zijn essentieel voor de brandveiligheid van gebouwen. Ze zijn niet gericht op het voorkomen van brand, maar op de veiligheid van mensen in geval van brand. Zo is de NEN2535 onlangs in gewijzigde versie gepubliceerd.

nen2535.jpgDe jongste installatietechnieken zijn in staat geheel automatisch een brand te detecteren, te melden bij de brandweer en de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen.
Dat laatste gebeurt met een alarmsignaal (slow-whoop) of met gesproken instructies die moeten leiden tot een geordende ontruiming van het gebouw.

NEN 2535 geeft eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. Behalve een brand ontdekken, lokaliseren en alarmeren, kan een dergelijke installatie ook beveiligingsingrepen aansturen, zoals ontruimingsalarminstallaties.

NEN 2535 is onlangs aangepast aan de nieuwe delen 13, 16 en 24 uit de NEN-EN 54-reeks voor automatische brandmeldinstallaties.