28-01-2016 Cursus beheer brandmeldinstallatie

Nieuw - cursus voor beheerder brandmeldsysteem
Meester Electronics geeft de cursus beheerder brandmeldinstallatie inclusief examen in maart. Bij goed gevolg wordt het NIBHV certificaat beheer brandmeldinstallatie overhandigd.
Het certificaat wordt verlangd van mensen die de wettelijk verplichte periodieke controle van een brandmeldsysteem uitvoeren voor haar organisatie.

De cursus bestaat uit drie dagdelen, verdeeld over twee dagen; 2 en 23 maart 2016.

Kosten:  €    295,-  excl. btw, inclusief 1x lunch, lesboek en examen NIBHV.