22-07-2016 Cursus BBMI; 100% geslaagd!

Van harte gefeliciteerd! Vorige maand heeft de tweede groep cursisten Beheer Brandmeldinstallaties het NIBHV examen gemaakt en weer is iedereen geslaagd.

Voor de geïnteresseerden geven we In het najaar weer een cursus. Frank Meester zal weer persoonlijk de cursus geven waarbij de praktijk veel aandacht krijgt.
De opleiding is bedoeld voor degene die door de direktie wordt aangesteld als beheerder van een brandmeldsysteem.

De cursist wordt vertrouwd gemaakt met;

  • de taken van de beheerder brandmeldinstallaties
  • het doel, de opbouw, de bediening en de functie van de onderdelen van de brandmeldinstallatie
  • het periodiek onderhoud en de verslaglegging hiervan
  • voorschriften, normen en eisen aan de brandmeldinstallatie