Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle levering van producten en diensten door Meester Electronics b.v. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eemland en Flevoland te Almere.

Hieronder kunt de voorwaarden downloaden;

icon-pdf.gif Download hier de algemene voorwaarden van Meester Electronics b.v.

Aanvullend zijn de onderstaande verplichtingen voor onze telefoondiensten van toepassing;

Meester Electronics b.v. verplicht zich de overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Telecomwet en daaraan verbonden relevante regelgeving. Meester Electronics b.v. zal handelen volgens de wettelijke regels betreffende Data Retentie en betreffende door de klanten gegenereerde verkeers- en locatiegegevens, welke door Meester Electronics b.v. worden bewaard conform de daarvoor geldende wettelijke termijn.

Dit houdt in dat over het algemeen alle belgegevens na gebruik voor het maken van de facturen automatisch na drie maanden worden verwijderd uit ons systeem.

De facturering van telefoon- en internetabonnementen geschiedt vooraf en de facturering van de gebruikskosten, zoals telefoongesprekken achteraf.

Daarnaast zijn er hier de algemene voorwaarden voor onze mobiele telecommunicatiediensten te downloaden. Dzee zijn alleen van toepassing op onze mobiele telecommunicatiediensten.

Ons privacy statement is hier te vinden.