06-04-2016 Iedereen geslaagd!

De NIBHV Cursus BBMI was geslaagd

In maart  heeft Meester Electronics met succes de cursus Beheerder Brandmeld Installaties gegeven, want iedereen is geslaagd.
Tijdens de eerste dag werden aan de hand van praktijkvoorbeelden het nut en de noodzaak van een systeem uitgelegd, waarna het maandelijks onderhoud en de werking van het systeem aan bod kwamen. De tweede dag werden diverse praktijkopdrachten uitgevoerd met afsluitend een theorie examen. Iedere cursist heeft inmiddels zijn landelijk erkend NIBHV diploma ontvangen.

De volgende cursus wordt voorbereid, waarvoor nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. De cursusdata worden;

  • 1e cursusdag woensdag 8 juni van 8.30 tot 16.00 uur (incl. lunch)
  • 2e cursusdag woesdag 29 juni van 8.30 tot 12.30 uur (incl. examen)

De prijs is €  295,- excl. BTW, inclusief lesboek en examen.

Voor meer info even mailen naar info@meester.nl