brandweer-gooi-en-vecht-streek.jpgRegionale Brandweer Gooi- en Vechtstreek

Brandweer Gooi en VechtstreekIn november 2008 opende de Regionale Brandweer Gooi - en Vechtstreek haar deuren.

Wie zorgt er voor de branddetectie in de brandweerkazerne? Dat is de Morley installatie van Meester Electronics!
Omdat de kazerne 24 uur paraat is, slapen geregeld brandweerlieden in het pand. En die moeten bij een brand uiteraard snel gewaarschuwd worden, ook als er in het eigen pand brand ontstaat. Zo is het Thermo List systeem opgehangen in de remise om een beginnende brand te kunnen detecteren en is de rest van het pand voorzien van rookdetectie.

bose1.jpgbose2.jpg
In deze nieuwe kazerne klinkt een oproep via het Bose AMS-8 systeem, waardoor brandweerlieden overal in de kazerne de oproep voor een uitruk kunnen horen. Met prioriteit wordt het kazernealarm eveneens via dit systeem doorgegeven.

samsunglogo.jpg
De nieuwste Samsung telefooncentrale zorgt voor een optimale telecommunicatie, die met zowel Voice over IP als gewone telefoonaansluitingen is uitgerust om kosteneffectief en betrouwbaar te functioneren. Via de telefooninstallatie is het mogelijk om te roepen over het Bose geluidsysteem. Een gekoppelde Portadail intercom laat een groep telefoontoestellen bellen als er iemand aanbelt. Via de telefoon kan de bezoeker worden toegesproken en eventueel de deur worden ontgrendeld, als de receptionist niet in de buurt is.

sonoslogo.jpg
De vrijwilligersruimte is voorzien van een Sonos (internet) geluidsysteem, gecombineerd met  Bose luidsprekers.
kazernehilversum.jpg
Nu het pand een regionale functie heeft, moest de controle en beheer op de toegangen tot het pand worden verbeterd. Hiervoor is het ImproNet systeem geinstalleerd. Het voertuig positiesysteem Kar is gekoppeld met het systeem, waardoor de relevante hekken automatisch worden geopend als b.v. een blusvoertuig na een uitruk weer terug naar de kazerne rijdt.

Uitgevoerde werkzaamheden tbv de kazerne door Meester Electronics;

  •     Levering en Installatie van branddetectiesysteem
  •     Levering en installatie van toegangscontrole, camera- en intercomsysteem
  •     Levering en installatie van Bose omroepsysteem
  •     Levering en Installatie van Sonos geluidsysteem
  •     Levering en installatie van Samsung (VOIP)  telefooncentrale